Silový stôl

20146.01B

Použi silu stola k testovaniu troch konkurentných síl vývážených na platni stola.

1. Vytoče disk: môže byť priamo nakreslený na povrchu stolového výkonu trajektórie, priemer je 34cm,  hrúbka je 1.5cm, 360°, odchýlka 1°, pripojený na stred stípa 1pc a plastický stred rtuhu 1 pc

2. Podpora nohy: 3 pcs, 26cm výška, môže byť odstránená

3. Nízky odpor kladky

4. Ryhované váhy s hákom, vyrobené z medi, 3pcs, každé má 50g

5. Ryhované váhy, vyrobené z medi, 8 pcs/sada (5gx2,10gx2, 20gx2, 50gx2), 170g

6. Lano: 10m dlhé