Špirálová pružina

20110.01

Na experimenty jedného kyvadla, pružinového kyvadla, Hookov zákon atď. 1N, 4N, 9N, 15N, 20N