Súprava hromadných kociek

20112.11

Drevené 50x50x50mm

Al 30x30x30mm

Al 25x25x25mm

Cu 20x20x20mm

Fe 20x20x20mm