Svorka (ukazovateľ)

20140.02

Používa sa na demonštráciu stability závitového momentu. Zabezpečuje pevné pripojenie pomocou skrutky.