Tepelný generátor

20311.01

Na pretváranie tepelnej energie v elektrickej schopnosťou..