Transformátor, princíp

20521.01

Demonštruje vzťah medzi prúdom, napätím  a závitom cievky. A tiež pre experimenty o vlastnej indukcii, vírivom rúde, skákaním medeného prstenca a indukčným svetlom.