Udržiavateľ stability, váhy

20141.40

so závažiami na háčikoch 10g x 10pcs