Uzamikateľné kladky

Kód produktu

20149.13 typ A, samostatná kladka, dia 40mm

20149.14 typ B, dvojtandemová kladka, dia 40-50mm

20149.15 typ C, trojtandomová kladka, dia 30-40-50mm

20149.16 typ D trojtandomová kladka, dia 40-50-700mm

20149.17 typ E dvojzväzková kladka, dia 70mm

20149.13 typ F štvorzväzková kladka, dia 70mm