váhové meradlo (jednopanelová stupnica)

20127.01

rozsah merania: 1000g/1g