Vákuová pumpa, dvojstupňový

Kód produktu:   Rýchlosť     Max. tlak     Výkon

30116.01           2.5m3/h    6.7x10-2Pa  250W

30116.02           3.3m3/h    6.7x10-2Pa  370W