Valcový vodič

20405.03

Na demonštráciu experimentov elektrostatiky na stredných školách. Tak ako elektrostatická indukcia, existuje rôzne elektrostatické náboje a súčasne spolupráca pozitívnych a negatívnych nábojov počas elektrostatickej indukcie.