Vztlakový stabilizátor

20163.21

Dasymeter demonštruje vztlak vo vzduchu. Pre demonštráciu vzduchového vztlaku, keď je umiestnený vo vakuu prijímač. Lopta je zavesená na nosníku s nastaviteľnou váhou. Priemer lopty je 90mm, s mierkou