Whimshurst prístroj

20411.01

Používa sa vysoké napätie elektrostatického zdroja pre vysoké napätie elektrostatických pokusov na stredných školách.