Zariadenie na určenie trecieho koeficientu

20115.06

Test spočíva medzi dvoma objektami a vytváraním trenia medzi nemi pomocou tlaku, tvaru povrchu, zložením materiálov, povrchmi materiálov a rýchlosťou.

1. Trecia testovacia lavica: zahrňuje testovú lavicu, 110v/200V kábel, vypínač, veľký valec, malý valec, tenký drôt s hákom, dynamometer (s presnosťou 0.02N)

2. Nakladacia plošina:hliníková, rozmery 165*115*3mm, s hákom

3. Trecia platňa: 2 pcs, jedna je hliníková, reverzné bočné palice, ďaľšie sú vyrobené z akrylu.

4. Trecí objekt: 2 pcs, jeden je hliníkový...jeden olovený, reverzná bočná palica, váha je 1N. Medené kocky majú dve testovacie strany. Hliníková kockamá 4 testovacie strany. Dve strany majú hladký povrch, dve strany majú drsný povrch.

5. Váha: 4 psc, každá jedna má 0.5N