Zariadenie komunikujúcich nádob

20166.01

Zabalené v penovej krabici.