Zariadenie na ukážku Brownovho molekulového pohybu

20316.01

oceľové balíky