Zariadenie na ukážku Brownovho molekulového pohybu

Kód produktu: 20317.01 dymový

Kód produktu: 20317.02 kvapalný