Zariadenie na určenie podmienenej vibrácie a odporovej vibrácie

20143.01