Zariadenie so šikmou drážkou

20116.01

Ide o demonštráciu pravidelnej rýchlosti lineárneho pohybu a pravideľnej akcelerácie lineárneho pohybu pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu.