Zariadenie zobrazujúce kolízny experiment

Kód produktu: 20126.01A hliníkom namaľované, biela

Kód produktu: 20126.02B hliníkom namaľované, čierna

Kód produktu: 20126.03C hliníková oxidácia

Pre nácvik pokusov o zachovanie hybnosti počas kolízie, zachovanie kinetickej energie počas elastickej kolízie a horizontálnej projekcie.