Zástrčka

20511.13A

4mm zástrčka

5mm plastická hlavica

Meď, samostatný plastický prstenec