Zástrčka

20511.13B

4mm zástrčka

7mm plastická hlavica

Zinok, dvojitý plastický prstenec