Zvoniaci pohár s elektrickým zvončekom

Kód produktu: 20201.01

Kód produktu: 20201.02

S tlakovým meradlom. Je zvyčajne používaný v kombinácií so vzduchovou pupou. Na demonštráciu, ktorá neprenáša zvuk vo vákuu.